Човешките потребности във взаимоотношенията

Човешките потребности във взаимоотношенията

Човешките потребности са универсални и не зависят от действията на другите. Емоционалната зрялост включва да можем да осъзнаваме нуждите си и да поемаме отговорност за тяхното удовлетворяване.