Човешките потребности във взаимоотношенията

Човешките потребности във взаимоотношенията

Човешките потребности са универсални и не зависят от действията на другите. Емоционалната зрялост включва да можем да осъзнаваме нуждите си и да поемаме отговорност за тяхното удовлетворяване.

ПРОМЕНЯТ ЛИ СЕ ХОРАТА?

ПРОМЕНЯТ ЛИ СЕ ХОРАТА?

Промяната e основна тема в контекста на самопознанието и личностното развитие.
Но това кой иска промяна е много различно от това кой иска да се промени.