ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ

ЗАДЪЛБОЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ЛИЧНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВРЕМЕТО

Опитът ни показва, че работата върху себе си е дългосрочен процес и изисква регулярно отделяно време и внимание. Програмите ни за младежи и жени обхващат актуални и значими теми и изграждат споделено пространство за тяхното изследване и лично преживяване целогодишно.