КОИ СМЕ НИЕ

ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПСИХОЛОЗИ И ТЕРАПЕВТИ

Фондация „Същност” е една от първите и най-големи организации с богат опит в сферата на личностното развитие в България. Провеждаме срещи, събития, образователни програми за възрастни и младежи, бизнес семинари и тиймбилдинги, чрез които създаваме среда за израстване, себепознание и изява за хора, групи и фирми. В семинарите ни са участвали над 10 000 човека от различни възрасти, етноси, религии и статус в обществото.

НАШИЯТ ПОДХОД НА РАБОТА

ПОГЛЕД КЪМ ВЪТРЕШНАТА СЦЕНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

Основният ни фокус е вътрешния свят на човека, неговите емоции и преживявания, душевни търсения и въпроси. В работата си се базираме на идеите на системния подход и хуманистичната психология. Съчетаваме ги със съвременни изследвания и подходи към човешката мотивация и поведение, насочени към системите ни от убеждения, които ръководят живота ни и които подлежат на осъзнаване и промяна.

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА ПРОМЕНЯТ УБЕЖДЕНИЯТА

Важен метод на работа, използван в тренингите ни, е „учене чрез действие и преживяване”. Той осигурява опит на емоционално, поведенческо и интелектуално ниво. Събитията ни са интерактивни и динамични. Провокираме участниците с ролеви игри, психологически задачи, упражнения и предизвикателства извън зоната на познатото, с което сме свикнали, за да активираме нови преживявания.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА КАТО ОГЛЕДАЛО

Въпреки засиленото движение към индивидуализъм, принадлежността към групата и общността е нещо, което кара повечето хора да се чувстват добре и в по-защитена среда.
В работата си често използваме груповия формат, чрез който ученето за себе си е по-интензивно и динамично. Чрез взаимодействие и наблюдение на другите, можем да преживеем недвусмислено кои наши поведенчески стратегии носят желаните резултати и кои не.

СВОБОДА ДА УЧАСТВАШ

Участниците имат свободата да бъдат активни до такава степен, до каквато сами преценят. Изпълнението на упражненията и задачите е по желание. Тренингите и програмите са създадени така, че дори и само с присъствие да може да се извлече стойност за всеки.