ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

ПОДКРЕПА ЗА ВАС, ВАШАТА ВРЪЗКА ИЛИ СЕМЕЙСТВО И ВАШИЯ БИЗНЕС

Животът ни залива с предизвикателства и понякога е трудно да намерим сами разбиране, облекчение и приемане за ситуацията, в която се намираме. Трудностите, през които преминаваме са обусловени от ранните ни взаимоотношения. Това, което е нарушено от връзката ни с един човек, може да се повлияе положително от изграждане на сигурна връзка на доверие с друг човек, какъвто е психотерапевтът.

Независимо дали става дума за индивидуално предизвикателство, трудности в партньорските или семейни взаимоотношения или казус в работата на бизнеса ви, нашият екип ви предлага професионална подкрепа и различна визия за нещата от перспективата на системния подход в индивидуалното, партньорското и бизнес консултирането.

ТЕРАПЕВТИ

МИЛЕНА НЕНКОВА

Магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола.

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА

Магистър по психология със специализации по клинична психология
и психология на развитието, образованието и културата.

ГУЛИКО ВЪРБАНОВА

Магистър по психология със специализация в управлението и развитието на човешките ресурси и организационно консултиране.