Индивидуално консултиране и психотерапия

Вашият потенциал е важен

Как можем да ви подкрепим

Индивидуалното консултиране е възможност за среща със самия себе си, със своите мисли, емоции, вярвания и поведения. В своята работа, екипът ни е инспириран от системната психотерапия и хуманистичната психология. Стремим се да разглеждаме всяка човешка ситуация в перспективата на по-голямата система, в която принадлежим – семейната, общностната, културната, човешката. Едновременно с това вярваме в потенциала на всяко човешко същество да води пълноценен и смислен живот и да преминава градивно през кризите и предизвикателствата на жизнения път. Предлагаме подкрепа за хора, които срещат трудности във взаимоотношенията си с партньори, деца, други членове от разширеното семейство, и искат да изследват различни аспекти в личностното и професионалното си развитие или се сблъскват с различни трудности, непознати състояния и емоции. Нашият фокус е да ви подкрепим да продължите по пътя напред, въпреки че понякога е важно да се обърне поглед и към миналото и мястото, откъдето идваме, за да се осветли неговото влияние върху настоящето и посоката, която сме избрали.

Ето някои от темите и въпросите, с които работим най-често:

 • Трудности, свързани с преминаването в различна фаза от житейския цикъл на човека
 • Предизвикателства в партньорските взаимоотношения
 • Родителство
 • Раздели, загуби, разводи
 • Зависимо поведение
 • Неувереност и ниска себеоценка
 • Трудности за вземане на важни решения
 • Тревожност
 • Депресивни състояния
 • Справяне с разочарования и неуспехи
 • Трудности, произтичащи от болести или увреждания
 • Сексуалност
 • Справяне с последствията от насилие, сексуален и емоционален тормоз
 • Възстановяване на взаимоотношенията след травматични събития
 • Справяне с последствията от стреса

Заявете час за терапевтична сесия ТУК

ТЕРАПЕВТИ

Милена Ненкова

Магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола. Фамилен терапевт, редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти. Работи в сферата на личностното развитие, индивидуалното и фамилното консултиране и груповата работа с младежи и възрастни от 10 години. Прочети още

Наталия Николова

Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран психодрама терапевт и фамилен терапевт. Прочети още

Гулико Върбанова

 

 

Магистър по психология със специализация в управлението и развитието на човешките ресурси и организационно консултиране. Сертифицирана като водещ на групово-динамични тренинги. Дипломиран фамилен и системен консултант. Прочети още