КОИ СМЕ НИЕ

ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПСИХОЛОЗИ И ТЕРАПЕВТИ

Д-р Менис Юсри

Д-р Менис Юсри е водещ терапевт, фасилитатор и супервизор на екипа на фондация „Същност”. Работи като фамилен и системен психотерапевт и психолог, и петнадесет години като супервизор към британската национална здравна служба. През последните 20 години създава и води семинари за личностно развитие, терапевтични тренинги и публични лекции в Европа, САЩ, Азия и близкия изток.

Той използва професионалния си опит и академични изследвания, за да разработи Есенс процес: мек, чувствителен и подкрепящ подход, който трансформира интелектуалното и емоционално ни разбиране в практическинасоки за всекидневния живот.
Есенс процес разкрива начинани на съществуване в света от ранното ни детство и ни показва негативните, подсъзнателни и невидими семейни модели и структури, които са формирали възприятията ни за света и как те ни пречат да го видим такъв, какъвто е.
В резултат на това сме развили неефективни поведения, чрез които се опитваме да се справим с изкривеното си, нереалистично възприятие на реалността и често неуспехите се повтарят.

Чрез съзнателното наблюдение и съчувствие, които Есенс процес провокира, имаме възможност да изживеем травматичните събития от миналото в безопасна и сигурна среда, за да получим повече разбиране и ново възприятие за себе си тук и сега, което да използваме за отправна точка в новите си избори.

Милена Ненкова

Магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола. Фамилен терапевт, редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти. Работи в сферата на личностното развитие, индивидуалното и фамилното консултиране и груповата работа с младежи и възрастни от 10 години. Милена Ненкова е водеща на младежката и женската програма на фондацията. Интересите и са свързани с различни подходи към самопознанието – философия, религия, музика, ритуална култура, пеене, системно мислене и др.

Наталия Николова

Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран фамилен терапевт и психодрама терапевт, редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти. Сертифициран кариерен консултант и един от основните обучители по програмата GCDF в България.
Има натрупан 15-годишен опит във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги. Работи и в сферата на индивидуалното, фамилното и групово консултиране и психотерапия.
Наталия Николова е част от екипа на фондация Същност от нейното основаване и е една от основните водещи на младежката и женската програма. Автор и водещ на Азбука на взаимоотношенията и психологическият тренинг за тийнейджъри „Тийнщайн”.
Обича музиката и литературата, опознаването на различните култури и тайнства и пеенето. Продължава да е любопитна към дълбините на душата си и учи за себе си най-вече от ролите си на партньор и родител.