Програма по фамилно консултиране и психотерапия

Програмата е създадена с цел да подкрепя индивиди, двойки и семейства в духа на равнопоставеност и без оглед на раса, цвят, етнически произход, пол, възраст, сексуална ориентация, социален статус, култура и националност.

Разпознаваме и признаваме правото на всеки човек да създава взаимоотношения според своите собствени разбирания, предпочитания и ценности.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОДКРЕПИМ?

Системното фамилно консултиране и психотерапия имат за цел да разгледат семейната ситуация през погледа на всички ангажирани членове и да търсят промени, които са най-съответстващи за семейната система като цяло.

Ние предлагаме подкрепа за хора, които срещат трудности във взаимоотношенията си с партньор, дете, друг член от широкото/голямото семейство и/или биха искали да изследват различни аспекти във връзките си.

Някои от клиентите, с които работим, преминават през труден период в живота си, други биха искали да адресират важни теми в ранните стадии на възникване на затруднения, а трети просто искат да изследват света на взаимоотношенията си със своя партньор или деца на по-дълбоко ниво.

Нашият фокус е да подкрепим двойките да продължат по пътя, който са си избрали напред, въпреки че понякога е важно да се обърне поглед и към миналото, за да се изследва неговото влияние върху настоящето.

Програмата използва системен подход, при който работим в екип, който позволява на клиентите ни да получат различни гледни точки и перспективи. Идеите на екипа ще бъдат споделяни с вас и повечето хора намират това за много ценно.

Ето някои от темите и въпросите, с които работим най-често:

 • Родителството
 • Трудности в брака/двойката
 • Полови роли
 • Развод, раздяла, отглеждане на деца от един родител
 • Трудности, произтичащи от болести или увреждания
 • Проблеми, свързани със злоупотребата с алкохол или други вещества
 • Трудности в еднополовите двойки
 • Справяне с последствията от насилие, сексуален и емоционален тормоз в семейството
 • Възстановяване на взаимоотношенията след травматични събития
 • Справяне с последствията от стреса във взаимоотношенията
 • Трудности, свързани с преминаването в различна фаза от житейския цикъл на член от двойката
 • взаимоотношенията

Заявете час за първоначално интервю

ТЕРАПЕВТИ

Наталия Николова

Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран психодрама терапевт и фамилен терапевт. Прочети още

Милена Ненкова

Магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола. Фамилен терапевт, редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти. Работи в сферата на личностното развитие, индивидуалното и фамилното консултиране и груповата работа с младежи и възрастни от 10 години. Прочети още

Гулико Върбанова

 

 

Магистър по психология със специализация в управлението и развитието на човешките ресурси и организационно консултиране. Сертифицирана като водещ на групово-динамични тренинги. Дипломиран фамилен и системен консултант. Прочети още