ТийнЩайн

МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ „СЪЩНОСТ“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

• Да създаде подкрепяща, мотивираща и стимулираща за развитие среда, в която участниците да споделят свободно за нещата, през които преминават в тази противоречива възраст;
• Да продължи и задълбочи работата по теми, дискутирани по време на семинара „Към същността за тийнейджъри“;
• Да осигури продължително и устойчиво пространство, с възможност за натрупване на познания за себе си и другите; пространство за срещи, за споделяне, за учене и забавление;
• Да подкрепи опознаването и изразяването на положителните качества и таланти у всеки участник, както и да стимулира изразяването им в света чрез дейности и проекти;
• Да обогати участниците като им даде преживяване за работа в група, групова динамика и усещане за лична отговорност и позиция в групата;
• Да прави възможна срещата между младежи от различни социални групи с фокус върху споделяне на опит и взаимно обогатяване;
• Да вдъхновява младежите за участие в различни социално значими проекти инициирани от тях самите и техните приятели;
• Да създаде пространство за пресечна точка между опита на възрастните и енергията на младите хора;
• Да помогне на участниците при навлизането в света на възрастните с яснота и увереност;

• Да предложи алтернативно образование и обучение по теми, които не се засягат широко в учебната програма като:
– Лидерство
– Презентиране (лично представяне)
– Творческа изява
– Сексуална и здравна култура
– Култура на тялото и движението
– Здравословен начин на живот/ грижа за себе си
– Любов и интимни взаимоотношения
– Родители и семейство
– Избори в живота
– Лична сила
– Отношение към другите. Отношение към различните
– Зависимостите в съвременния свят
– Ограничаващи вярвания и поведения
– Цели, намерения, мечти
– Свободно време
– Лични качества и таланти
– Авторитетите и нашето отношение към тях
– Езикът, който използваме
– Общуването между хората
– Принадлежност към групата
– Нашият вътрешен свят
– чувства, мисли и емоции
– Нашата връзка с природата
– Насилието и агресията в съвременния свят
– Самонаблюдение, медитация, релаксация – и др.

ВОДЕЩИ

Милена Ненкова

Магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола. Фамилен терапевт, редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти. Работи в сферата на личностното развитие, индивидуалното и фамилното консултиране и груповата работа с младежи и възрастни от 10 години. Прочети още

Наталия Николова

Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран психодрама терапевт и фамилен терапевт. Прочети още

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА?

Програмата е предназначена за тинейджъри, които са завършили семинарите на фондация „Същност“ и искат да продължат развитието си в подкрепяща среда на съмишленици и приятели. Тя е отворена и за младежи, които се интересуват от предложените теми, но не са били участници в семинарите на фондация „Същност“.

КАК РАБОТИ?

Занятията от програмата ще се провеждат два пъти месечно: веднъж вечерно в рамките на 2 часа и веднъж целодневно в ден от уикенда, в рамките на 6 часа. Темата е избрана и оповестена предварително. Програмата за младежи на фондация „Същност“ е частично финансирана. Това ни помага да я предложим на участниците срещу символично заплащане, което да стимулира тяхната лична ангажираност.
Цената за участие: – вечерни занятия – на 5 лв, – целодневи занятия – 10 лв.
За целодневните занятия е осигурен обяд.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?

По време на програмата създаваме среда и общност от младежи, които познават своите качества и възможности, назовават ги и използват с повече увереност, имат повече яснота какво искат да създават в живота си, познават своя вътрешен свят на мислите, потребностите, чувствата и тялото си, споделят свободно за предизвикателствата, пред които са изправени, дават и приемат подкрепа и обратна връзка, умеят да представят себе си пред публика, доверяват се на вътрешния си глас, отнасят се по между си с уважение и доверие