Условия за ползване и защита на личните данни

запознайте се с нашите условия за ползване и поверителност

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни на участници в събития, Фондация „Същност България“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за участието им в събития, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно администратора на лични данни
Наименование Фондация „Същност България“
ЕИК/БУЛСТАТ :176660775
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , ул. „6-ти септември“37
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000 , ул. „6-ти септември“37
Данни за кореспонденция: гр. София, 1000 , ул. „6-ти септември“37
E-mail: info@essence-foundation.bg
Телефон.: 0878 246 945

Фондация „Същност България“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Фондация „Същност България“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с организирането на семинари и събития за личностно развитие, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като участник в събитията, организирани от Фондация „Същност България“;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Фондация „Същност България“ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
регистрация на участник в събитие, организирано от Фондация „Същност България“;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационни съобщения за нови събития и съобщения, свързани с организацията на текущите;
(2) Фондация „Същност България“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондация „Същност България“?
Чл. 3. (1) Фондация „Същност България“ извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Регистрация на участник за събитие, в съответствие с изискванията на GDPR.
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е информиране на участниците за детайли относно събитието, за което са регистрирани
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
(2) Фондация „Същност България“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, снимки, видео, професия и години)

Цел, за която се събират данните:
1) Регистрация на участник;
2) Осъществяване на връзка с участника и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
Основание за обработка на личните Ви данни – С регистрация за събитие в уебсайта, между Фондация „Същност България“ и Вас се създава отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
(3) Фондация „Същност България“ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Фондация „Същност България“ от лицата, за които се отнасят.
(5) Фондация „Същност България“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Фондация „Същност България“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години. След изтичането на този срок, Фондация „Същност България“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Фондация „Същност България“ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите.
(3) Фондация „Същност България“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Същност България“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на съобщение до нас в свободен текст.
(2) Фондация „Същност България“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Същност България“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Фондация „Същност България“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фондация „Същност България“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Фондация „Същност България“.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Фондация „Същност България“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация „Същност България“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Същност България“;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Фондация „Същност България“ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация „Същност България“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Фондация „Същност България“.
(4) Фондация „Същност България“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Фондация „Същност България“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация „Същност България“ да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Фондация „Същност България“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация „Същност България“ имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Фондация „Същност България“, с искане по имейл.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Фондация „Същност България“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация „Същност България“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация „Същност България“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Фондация „Същност България“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Фондация „Същност България“ не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на регистрация след подадена заявка от Ваша страна, Фондация „Същност България“ предава необходимата информация към съответния регистратор, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията за участие в събития на Фондация „Същност България“.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Какви мерки за сигурност сме предприели във Фондация „Същност България“ по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.
Положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни и използваме компютърни конфигурации с високо ниво на сигурност и защитена интернет връзка.