Емоционалната интелигентност

Чували ли сте за тестовете за интелигентност на МЕНСА? Може би сте пробвали да направите някои и не сте се справили блестящо? Това може да ви се струва разочароващо, но всъщност никак не е учудващо. А също така не означава, че сте неинелигентни същества.

Теорията на Хауърд Гарднър за различните видове интелигентност оспорва традиционното виждане за една единствена обща интелигентност, която се базира само върху когнитивните способности. В книгата си от 1983 г. „Рамки на ума“, Гарднър разширява определението за интелигентност и очертава няколко различни типа интелектуални компетенции. Той представя осем различни типа интелигентности, състоящи се от: логическа/математическа, лингвистична, музикална, пространствена, телесно-кинестетична, натуралистична, междуличностна и вътрешноличностна интелигентност. Последните 2 типа – междуличностна и вътрешноличностна интелигентност – могат да се обобщят като емоционална интелигентност. Тя се отнася до способността да се разпознават и управляват както собствените, така и чуждите емоции, намерения, мотивации и желания.

Според изследователите в областта, емоционалната интелигентност(EQ) включва 5 основни категории умения:

1. Самосъзнание(self-awareness). Способността да разпознавате емоцията, когато се „случи“, е ключът към вашата емоционална интелигентност. Развиването на това умение изисква да се обърнете към своите чувства. Ако можете да разпознаете и оцените емоциите си, можете и да ги управлявате. Основните елементи на самосъзнанието са:

• Емоционално осъзнаване – способността да разпознавате собствените си емоции и ефекта, който предизвикват върху вас и останалите.

• Самоувереност – сигурност относно вашата самооценка и способности.

2. Саморегулация. Реално имате малко или никакъв контрол, когато дадена емоция се появи. Можете обаче да контролирате колко дълго ще продължи тя, като използвате различни техники за облекчаване на негативните емоции като гняв или безпокойство. Някои от тези техники включват поглед върху ситуацията от по-положителен ъгъл, дълга разходка или медитация. Умението за саморегулация включва:

• Самоконтрол – управление на разрушителните импулси.

• Доверие – поддържане на стандарти за честност и почтеност.

• Съвестност – поемане на отговорност за собствените ви действия.

• Адаптивност – приемане на промяната с гъвкавост.

• Отвореност – към нови гледни точки и идеи.

3. Мотивация. За да се мотивирате за някакво действие са необходими ясни цели и позитивно отношение. Въпреки че е възможно да имате вътрешно предразположение към положителна или отрицателна нагласа, можете с усилие и практика да се научите да мислите по-позитивно. Ако уловите негативни мисли още при появата им, можете да ги преформулирате в по-положителни и това да ви помогне да постигнете целите си. Мотивацията се състои от:

• желание за постижения – непрекъснат стремеж да се усъвършенствате;

• ангажираност – съобразяване на собствените цели с целите на групата или организацията;

• инициативност – готовност за действие при поява на възможност;

• оптимизъм – следване на целите упорито, въпреки препятствията и неуспехите.

4. Емпатия. Способността да разпознавате как се чувстват хората е важна за успеха във вашия живот и кариера. Колкото по-добре разпознавате чувствата зад действията на другите, толкова по-добре можете да контролирате сигналите, които им изпращате. Емпатичният човек е:

• ориентиран към потребностите – собствените и на другия – предвижда ги може да ги разпознава и удовлетворява;

• ориентиран към развитието на другия – разбира какво е необходимо на другите, за да напреднат и да проявят способностите си;

• отворен към различието – вижда различните хора като различни възможности;

• добър в разбирането на другите – разпознава чувствата зад нуждите и желанията на другите.

5. Социални умения. Развитието на добри междуличностни умения подобрява шансовете ви успех във всички сфери на живота. В днешния свят на безкрайно количество достъпна информация всеки може да придобие технически умения. Това прави социалните умения още по-важни. Едни от най-ценените умения са:

• Комуникация – умение за изпращане на ясни послания.

• Лидерство – умение за вдъхновяване и мотивиране на групи и хора.

• Управление на конфликти – разбиране и разрешаване на разногласия, договаряне.

• Изграждане на връзки – поддържане на взаимноизгодни отношения.

• Сътрудничество – умение за работа с други хора за постигане на споделени цели.

Защо е важна емоционалната интелигентност?

Вероятно познавате хора, които са академично блестящи и въпреки това са социално неосъществени и неуспешни в работата или в личните си отношения. Вашият коефициент на интелигентност (IQ) не е достатъчен сам по себе си, за да постигнете успех в живота. Той може да ви помогне да влезете в университет, но именно вашата емоционална интелигентност е тази, която ще ви спаси от стреса, когато сте изправени пред последните си изпити. Интелектуалните способности и емоционалната интелигентност са най-ефективни, когато се допълват взаимно.

Високата емоционална интелигентност може да ви помогне да се ориентирате в социалните условности на работното място, да ръководите и мотивирате другите и да напреднете в кариерата си. Всъщност, много компании днес оценяват емоционалната интелигентност като толкова важна, колкото и техническите умения.

Отдавна е известно, че физическо здраве има пряка връзка с емоциите. Ако не можете да управлявате добре емоциите си, вероятно не успявате да управлявате и стреса. Неконтролираният стрес повишава кръвното налягане, потиска имунната система и ускорява процеса на стареене.

Ако не можете да разберете, да се чувствате комфортно или да управлявате емоциите си, е много по-вероятно да имате затруднения при създаването и поддържането на здравословни взаимоотношения. Разбирайки емоциите си и умеейки да ги контролирате, вие сте по-способни да изразите чувствата си и да разберете как се чувстват другите. Това ви позволява да общувате по-ефективно и да изграждате по-здрави взаимоотношения, както професионално, така и в личния си живот.