Войната вътре в нас

По време на нашите семинари понякога разделяме хората на две групи и им показваме много отчетливо как е започнала войната. Човешките същества не са способни да се изправят срещу насилието в себе си и да признаят, че съществува, да го погледнат в очите. И понеже не можем да го направим, си измисляме някакви идеи как да го променим. Идеите не са факти. Фактът няма нещо, което да е противоположно на него, а идеята има. Ако човек може да погледне този факт, че насилието съществува в него и да не направи нищо, да види насилието в себе си, без да предприеме никакви действия, то ще изчезне.

Когато работя с хора и някой е направил нещо, което не харесва, идва и ми казва: как да се променя? Аз казвам още от самото начало, този въпрос много пъти ще ми го задавате и аз няма да отговоря, но хората продължават да го задават. Как можем да променим нещо със същото съзнание, което го е създало? Можем ли, когато имаме конфликт с някого, да почувстваме и да видим войната, която е вътре в нас?

Ние не успяваме да бъдем заедно и да говорим за нещата, които се случват вътре в нас и войната, която се случва вътре в нас, я проектираме навън. Това е и причината, от създаването на човечеството до днес, никога да не сме успели да спрем войната, защото се опитваме да го направим отвън. А проблемът не е отвън, тя е вътре в нас.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ