Омагьосаният кръг

Живеем живота си като всекидневно упражняваме своите убеждения и търсим доказателства за тях, независимо дали вярванията ни са положителни или отрицателни, независимо дали ни ни придвижват напред към целите ни или ни забиват в дъното на болката.

Всички вярвания са тръгнали от ранните ни преживявания. След това просто сме програмирани така, че да търсим потвърждения, че сме прави. Какъв е изходът от този омагьосан кръг? Вярванията рядко се променят, защото са много дълбоко в нашата система. Можем обаче да създадем нови преживявания и от тях – нови убеждения. Това е добрата новина. А лошата? Нужно е и да свършим нещо, за да имаме нови преживявания и то достатъчно дълго време да го вършим, с много повторения, чрез които да изградим нова невронна мрежа в мозъка.

Всеки един от нас може да стане изключително добър във всяка област, която пожелае. Как? Чрез повторение. Има книга, която се казва „Изключителните“. И в нея се казва, че във всяка област от живота, ако се упражнявате 10 000 часа, можете да станете гений.

Въпросът е: бихте ли вложили усилия в нещо, което искате? Това е мерилото дали наистина го искате. Ако сте готови да вложите време и усилия, ще го имате.
Ако наистина го искате, ще вложите И 50 000 часа, без да се оплаквате.

В повечето случаи обаче, само си мислим, че искаме нещо. Заради родители, партньори, общество, деца…ала реалността отразява най-добре нашите истински желания и намерения. Ако се вгледате внимателно в своята реалност, ще разберете по резултатите онова, което наистина искате. А ако се вгледате още по-внимателно, ще откриете и чии желания и намерения следвате

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ