През последните 30 години темата за промяната и развитието е актуална в България в сферата на политиката, образованието, семейството, личностното развитие, психологията.

Емоционалната, междуличностната и социалната интелигентност, както и идеите за работа с личността на човека, идват от запада и разширяват влиянието си в богатия български обществен и културен контекст.

Тази публична лекция ще разгледа как в нашата култура се възприемат идеите за промяната и развитието – както в навиците и поведението на човека, така и във взаимоотношенията и светогледа му.

Ще изследваме:

– какво произтича от сблъсъка между порива към промяна и статуквото;

– какво е отношението ни към промяната;

– какво помага и какво пречи на процеса да се случва;

– какви са очакванията ни към темпото на собственото ни развитие?

Ще разгледаме и важния въпрос с какви ценности и предизвикателства контекстът на психотерапията допринася за развитието и промяната в България на лично, групово и обществено ниво.

Кога: 23 март, 19:00 часа
Къде: Парк-хотел Москва,
ул. „Незабравка“ 25
Водещи: Д-р Менис Юсри и екипът на фондация „Същност“

ВХОД СВОБОДЕН след предварителна регистрация!
За допълнителна информация:
0878 246945
info@essence-foundation.bg

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Share This