СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРНИ ВЕЧЕРИ

Всеки човек преминава през различни предизвикателства в ежедневието си. Понякога, улисани в бързия ритъм, забравяме да обърнем внимание и да отделим време за себе си и за темите, които са важни за нас. Тогава имаме нужда от провокация, подсещане, споделяне и нови идеи, които да ни стимулират в подкрепяща среда.

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

Четири пъти в годината д-р Менис Юсри и неговият екип провеждат публични лекции с възможности за въпроси и отговори по актуални и значими за съвременния човек теми.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

СЕМИНАРНИ ВЕЧЕРИ

Това са вечерни събития, чиято цел е да съчетаят в едно актуални теми, упражнения, провокиращи идеи и възможност за споделяне

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

РИТРИЙТ

Повече от 15 години екипът ни се специализира в дизайн, организация и провеждане на различни събития за малки и големи групи. Свържете се с нас и ще ви подкрепим да проведете вашето специално събитие в духа на професионализма и човешкото свързване, характерни за работата на фондация „Същност“.