Инстинктите са онази част от нас, която ни поддържа живи, организира силите ни в кризисни ситуации така, че да преодоляваме опасности и да намираме благоприятна за нас среда и хора. Понякога ги наричаме вътрешен глас или интуиция, но инстинктите са онова нещо вътре, което знае кое е добро и ни го подсказва.

Инстинктивната природа е най-старата система на осъзнаване чрез тялото и присъствие в сегашния момент. Тя може да е много силен съюзник, който ни подкрепя в съзиданието, а може и да бъде разрушителна.

Колко близки се чувстваме с инстинктивната си природа?

Празнуваме или потискаме естествените си инстинкти?

Познаваме ли съзидателната и разрушителната стихии вътре в себе си?

Ако темата е важна за вас, заповядайте да я изследваме заедно в женския кръг СВЕЩЕНИ СЛЕДИ. Поканете и приятелки!

Кога: 9 март, 19 – 22 часа
Къде: хотел Черно море
Водещ: Милена Ненкова
Цена за участие: 30 лв
За допълнителна информация:
0878 246945
info@essence-foundation.bg

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Share This