Идва моментът за свещеното ни време заедно в женския кръг!

Тази година всичко е различно. Бяхме откъснати, бяхме отделени твърде дълго време.

Затова сега ще се качим високо в планината, там ще търсим и ще намираме, ще споделяме и ще празнуваме, ще мълчим и ще слушаме…докато го чуем – тихия гласец на вътрешното, на същността.

И с този подарък ще се върнем обратно при любимите си хора 🙂

Женският кръг е свещено пространство.
Той е…
…място на вглеждане, прегръщане и разгръщане на многоликата женска същност,
място за свързване с женските линии на предците,
място за предизвикателство и учене,
място за среща с познатото и непознатото
място за ритуали и медитация,
място за смях, сълзи и наблюдение,
място на уважение, свързване и зачитане на женската и мъжката сила,
място, в което всяка от нас да бъде видима с това, което носи…

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ