МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ВРЪЗКИТЕ,
семинарна вечер с д-р Менис Юсри

Очакваме ви на предстоящия тренинг
👉 „Изкуството на взаимоотношенията“
👉 23 – 25 февруари
👉 София
👉 регистрация: https://bit.ly/3OcH28c
––––––––––––––-
Предстоящи събития на Фондация Същност
https://essence-foundation.bg/calendar/
––––––––––––––-
Еволюцията на човешкото съзнание променя и връзките между хората.
Ако в предни епохи сме се събирали заради своята безопасност, за да осигурим поколение и да се улесним взаимно икономически, сега изискванията ни към връзките са нараснали и към тях гледаме с големи очаквания като към източник на удовлетворение, щастие и идентичност.
Еволюцията на мъжко-женските роли и промяната в баланса на силите са още един фактор, който оформя настоящето и поставя въпроси за бъдещето на връзките и това как мислим за тях и живеем в тях.
Еволюцията на технологиите също добавя отпечатък върху нашето свързване. В днешно време имаме достъп до повече хора, връзките са по-кратки и разделите – сякаш по-лесни.
Накъде се придвижваме във връзките си?
Какво е важно, за да имаме смислени и удовлетворяващи връзки?
Как промяната в половите роли влияе на нашето свързване?
Какво се случва с човешките взаимоотношения между черните екрани?

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ