История и реалност

Като хора, ние сме пленници на възприятията си за света.
Не можем да се измъкнем от този затвор, освен ако не знаем, че сме в него.

В живота ни се случват събития и ние ги интерпретираме през филтъра на нашия собствен опит. Така създаваме историята за своя живот. Историята за болките и борбите си, историята за любовта, за здравето, за семейството, за взаимоотношенията. И я разказваме на света чрез изборите, които правим в настоящето, поддържайки определен сценарий.

Така създаваме образа за себе си и това, което мислим, че сме.

Но човекът, който смятате, че сме, не е този, който в действителност сме. Ние сме в голяма степен резултат на това, което мислим, че сме, олицетворение на историята, която сме повтаряли за себе си отново и отново.

Но този, който мислим, че сме, често пречи да постигаме мечтите си.
И когато достигнем ръба на зоната на комфорт, се случват интересни неща. Изследвайте вашите реакции на ръба на зоната си на комфорт и ще научите много за себе си.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ