Как се променят хората?

Често казваме, че искаме промяна. Но когато се фокусираме, насочваме вниманието си към симптомите, а не към истинския въпрос под тях.
Симптомите обикновено са последствия от нещо, което е било нарушено. Но как да стигнем до него?

Както знаете, нашият мозък обработва информацията и думите с лявата си половина. А дясната половина е мястото, където съществуваме. Ние приемаме света чрез дясната половина, а след това лявата го свива и фокусира, за да бъде обозрим за съзнанието ни. Лявата мозъчна половина има способността и да цензурира, подтиска и отрича трудните и болезнени случки и спомени. Така нашият ум ни защитава. Той измисля стратегии, за да ни предпази от тревожността, паниката и страха.

Ако се случва нещо твърде болезнено в момента и не можем да се справим с него физически и емоционално, то отива директно към скритите спомени и това наричаме дисоциация. Единият тип защити са видими и можем да ги променим, те са на повърхността, но има и други, които не можем да видим, по-дълбоки.

Много хора, които работят сами върху себе си, стигат само до повърхностните промени. Но има и друга страна в нас, която не сме видели и не можем да се справим с нея. Това изисква друг тип работа. И точно тук е предизвикателството, свързано с промяната. Този вид работа не може да се свърши самостоятелно, защото дисоциациите, които са скрити в нашето подсъзнание, често са свързани с друг човек. Това е и причината да е нужен друг човек, с когото да работим, за да успеем да стигнем по-дълбоко.

Ако искаме да внесем промяна в някоя област от живота си, най-трудното и най-важното в това пътуване е да съумеем да погледнем със съчувствие към нея и без желанието да я променяме по какъвто и да било начин.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ