За трудните избори в живота

Всеки труден избор в живота ни съдържа подарък и важно послание за преживяване и осмисляне: изберете себе си, не избирайте нищо и никого другиго и правете изборите си в синхрон с вътрешното си усещане.

Това изисква да работим върху себе си и да разрешаваме своевременно неразрешените въпроси от миналото, които ни тласкат да привличаме и повтаряме трудни житейски ситуации, които носят страдание.

Ако има нещо недовършено от миналото, не чакайте да стане твърде късно.
Адресирайте го навреме.

Най-големият подарък, който имаме в живота си, е да се научим, че изборите ни са всъщност вътре в нас, а не извън нас. Ако сме в мир със себе си, нищо отвън не би ни афектирало или разклатило. Тогава няма и да се налага да се изправяме пред толкова болезнени избори.

Ние правим своите избори, а изборите правят нас.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ