Подкрепете ни в ТийнЩайн Есен 2018!

ТийнЩайн е особено място. Обичаме да го наричаме лаборатория. Вече повече от 10 години се впускаме в дълбините на самопознанието и излитаме във висините на мечтите заедно с много младежи, които се осмеляват да поемат риска и да погледнат себе си такива, каквито са – честно и добронамерено, заобиколени от приятели.

За есенния сезон в ТийнЩайн набираме средства за 15 стипендии за участие на младежи в неравностойно положение в предстоящите семинари.

Станете наши дарители и съучастници като дарите средства и разпространите информацията до други хора!

Банкова сметка за дарения:

Пощенска банка IBAN: BG23BPBI79401077691401
Получател: Фондация „Същност България“
Основание за внасяне: дарение

Информация за дарителите: Фондация „Същност-България“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. За всички дарители, физически лица и фирми се издават договор и свидетелство за дарение, както и копие към регистрацията към министерство на правосъдието. Тези документи служат за осчетоводяване на даренията и признаването им като разход.

Ако имате желание да ни подкрепите, свржете се с нас на тел: 0878 246 945 или email: info@essencebulgaria.org!

Благодарим ви за щедростта и подкрепата!

Екипът на фондация „Същност“

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ