Връзката между хората е ключът към щастието

Груповата култура взаимодейства с индивидуалистичната в интересен диалог. Можем да проследим движението от родовото съзнание през пълния индивидуализъм към съзнанието за взаимосвързаност и общност, в която осъзнаваме, че онова, което направим или не направим, има ефект върху всички останали.

Усещането за истинска свързаност между хората и уменията за това, са ключът към щастие, радост, мир и удовлетворение.

Заради това в съвремието ни са популярни много такива процеси за работа в групи. Връщаме се отново натам, но по един нов път – осмисляйки и виждайки индивидуалността и уникалността като обогатяващи, а не застрашаващи.

Това е потокът на живота, който тласка енергията ни така, че да намерим себеподобните си и да творим света, който искаме.

Отдолу нагоре и отвътре навън. Има много начини да се случи това. Есенс процес е един от тях.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ