Темата за партньорските взаимоотношения е винаги актуална, а във времена на интензивни промени и напрежение в света около нас, всичко във връзките ни е на показ – и нещата, които ни сближават, и нещата, които ни отдалечават и провокират.
„Азбука на връзките” е онлайн образователна програма, с помощта на която можем да използваме времето заедно, за да научим повече за това как функционират връзките и да подобрим отношенията си с най-близките.

• Кой съм аз в очите на партньора си?
• Какво носи от миналото си всеки от нас в нашата връзка?
• Какви са ролите, в които влизаме?
• Какво знам и какво не знам за света на моя партньор?
• Какво е важно за пълноценната комуникация в партньорските взаимоотношения?
• Какво се случва на сцената на конфликтите?

Това са само част от въпросите, за които ще отворим пространство за смисъл и диалог.

Структура на програмата:

I. Участниците в „Азбука на връзките” получават на аудио и текстови файл теоретични материали с практическа насоченост по 6 основни теми.

II. Програмата включва и три онлайн сесии: встъпителна сесия – 1 ноември; междинна сесия – 10 ноември; завършваща сесия – 17 ноември.

Първата среща поставя началото на това образователно пътешествие, изследвайки нуждите на участниците в него.

Междинната сесия е за споделяне и упражнения, свързани с темите, които са преминати до момента, както и за възникналите в групата въпроси.

Финалът на програмата дава възможност за обобщение, очертаване на постигнатото и новите хоризонти за развитие пред участниците.
Всички материали са достъпни и на английски език.

Онлайн срещите ще се провеждат чрез платформата zoom.us

III. В рамките на програмата е включена една онлайн партньорска консултация за допълнителна терапевтична работа.

Теми в програмата:
1. „Къде се намираме?“
Жизнен цикъл на двойката, етапи и кризи.
2. „Кой командва?“
Власт, структура и граници в семействата и връзките. Вземане на решения.
3. „Колко тежи твоят багаж?“
Семейни вярвания и модели на привързаност в двойката и семейството.
4. „Ела близо, стой далече!“
Близост и дистанция във връзките. Секс и интимност.
5. „Кой е по-важен?“
Чувства и потребности в партньорствата. Комуникация в двойката.
6. „Аз съм права!“
Конфликтите в двойката и как излизаме от тях.

Цена за участие за партньорска двойка:
– 265 лв с включен ддс при плащане до 15 октомври
– 305 лв с включен ддс при плащане след 15 октомври
*цените са с включен ддс
Големина на групата: 16 човека/ 8 двойки
Водещи: Наталия Николова и Милена Ненкова
Супервизор: д-р Менис Юсри
За допълнителна информация:
0878 246945
info@essence-foundation.bg

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ