За връзките и хората

Човешкият мозък е единственият орган, който се развива и функционира чрез връзката си с други човешки същества. Когато сме много малки, развитието ни зависи от качеството на взаимоотношенията с хората, които ни отглеждат. Израстваме и се развиваме във и чрез връзките. Мозъкът ни е социален, не може да функционира сам. Устроени сме така, че да се свързваме с другите.

Според начина си на израстване, всеки от нас има изграден вътрешен модел за себе си и за другия, чрез които се свързваме с хората в живота си. Какъв съм аз, заслужавам ли да бъда обичан, докосван, да се държат с добре с мен? Отговорите на тези и други въпроси изграждат този вътрешен модел, който имаме за себе си. А другият? Той е фигура, с която се чувстваме спокойни и в безопасност или е заплашителна фигура, с която свързваме отхвърлянето, болката и изоставянето?

Според тези два модела, изградени в ранните ни години, след това създаваме и разрушаваме, допускаме и не допускаме, привличаме и отблъскваме всички останали връзки в живота си.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ