ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГИ

ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД ЗА ПЪЛНОЦЕННА ПРОМЯНА

Тренингите ни се провеждат в малки и големи групи и създават безопасна среда за изследване на важни за всеки човек теми като взаимоотношения, себепознание, поставяне на намерения и постигане на цели. Това се случва в атмосфера на споделяне, подкрепа и провокация към начина, по който сме свикнали да възприемаме себе си и света.