Какво е да си мъж? Какво е да си жена?

Семейните вярвания и половите роли във връзките

Когато се срещнат двама човека, с тях се срещат два различни свята, всеки със своите модели, вярвания и визии за това кое е правилно и кое не.

В началото на връзката, когато сме в царството на хормоните, тези различия сякаш нямат такова голямо значение, защото всичко е замъглено и прекрасно. Но малко по малко те започват да се проявяват в начина, по който виждаме себе си във връзката, по който виждаме партньора си, по правилата, които се установяват между партньорите и по разминаванията във възгледите за света и живота.

Семейните вярвания са онези убеждения за начините, по които си мислим, че трябва да функционират семейството и партньорството. Вярванията са активни психични конструкти, към чиято субективна реалност личността се старае да нагоди своята обективна реалност.

Независимо дали сте мъж или жена, дали сте партньор в хетеросексуална или хомосексуална връзка, това е арена, на която всичко, което сме научили по темата какво е да си мъж и какво е да си жена, се разиграва с пълна сила. Начинът, по който сме научили какво е правилно, е чрез многобройно наблюдение на отношенията между майки и бащи, баби и дядовци и други близки фигури, които са били модели за нас от ранното ни детство.

Тези послания могат да са вербални или невербални – под формата на коментари, критики, похвали, реплики между другото.

Семейните вярвания за половите роли в семейството и двойката са свързани с това от какво семейство идваме идваме във връзката. Може изцяло да сме съгласни с тях и да искаме да ги предадем нататък, може да сме частично съгласни, а може да сме и изцяло несъгласни и с поведението си да се бунтуваме.

Тези представи са дълбоко залегнали в нашето подсъзнание и във връзките ни намират начин да се проявят, особено, когато сме под стрес.

Проверете за себе си с какво ви идва на ум веднага да завършите тези изречения:

  • В нашето семейство мъжете винаги…
  • В нашето семейство мъжете никога…
  • В нашето семейство жените винаги …
  • В нашето семейство жените никога…
  • В семейството/връзката мъжете трябва…
  • В семейството/връзката жените трябва…

Ако споделите с вашия партньор/партньорка своите отговори, може да откриете интересни неща за себе си и за връзката си.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Share This