Какво вижда партньорът ми, докато аз гледам него?

Изграждането и поддържането на здрава връзка изисква усилия и от двамата партньори. При споменаването на думата усилия често виждаме как ентусиазмът бързо се изпарява.

Кое е важно, за да имаме дългосрочно удовлоетворяващо партньорство?

Важно е да се усещате в безопасност с партньора си дотолкова, че да общувате открито за нещата, които чувствате и които искате, а след това – да можете истински да чуете какво чувства и от какво има нужда човекът срещу вас. . И да не забравяте, че сте в една лодка.

Но може би най-важната съставка за трайна връзка е да приемете сериозно връзката ви със самия себе си, да отделите време, за да разберете себе си и собствените си нужди. Това означава да бъдете честни относно собствените си желания, емоции и мотивация, като развивате умението за саморефлексия и самоосъзнаване.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ