Връзките са отражение на това кой сме.

Всеки от нас притежава структура на връзките в ума си. Тази конструкция, която имате в съзнанието си е изградена от три неща:

  • Как родителите ви са ви държали, докосвали, с какви очи са ви гледали и как са ви говорили;
  • Как сте преживели връзката с вашите родители и доколко сте ги отхвърляли;
  • Културата, в която живеете – религията, политиката, образованието;

В резултат на тези три неща се получават вашите взаимоотношения, начина, по които вие общувате с другите.
Вашите връзки са отражение на това какви сте вие, това е една мярка за това колко сте стабилни.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ