Това, което свързва всички семинари и срещи на Фондация „Същност", е споделената цел, тази която ни помага истински да се свържем с нашата същност и с нещата, които искаме в живота си. Помага ни да предприемаме тези стъпки, които ще ни донесат по-силно усещане за личностна сила, енергия и свобода.

Веднъж или два пъти годишно фондация "Същност" кани гост лектори от чужбина по специфични теми, които ще бъдат оповестявани тук. В зависимост от вашите интереси, можете да посетите някой от нашите основни семинари, като прочетете детайлното им описание.

"Към същността" / първо ниво/, водещ д-р Менис Юсри, Великобритания

"Към същността" за тийнейджъри, водещи Наталия Николова и Милена Ненкова, България

"Споделяне на същността" /второ ниво/, водещ д-р Менис Юсри, Великобритания

"В същността" /трето ниво, лидерска програма/, основен водещ д-р Менис Юсри, Великобритания

"Изкуството на взаимоотношенията", водещ д-р Менис Юсри, Великобритания

"Виж ме цветен", консултант Румяна Пенева, България

"Ритрийт", основен водещ д-р Менис Юсри

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември