Програмата е създадена с цел да подкрепя индивиди, двойки и семейства в духа на равнопоставеност и без оглед на раса, цвят, етнически произход, пол, възраст, сексуална ориентация, социален статус, култура и националност. Разпознаваме и признаваме правото на всеки човек да създава взаимоотношения според своите собствени разбирания, предпочитания и ценности.

Предстоящи дати за първоначално оценъчно интервю и терапевтични сесии:

ноември - 2,3,9,16,17,23,24,30
декември - 1,7,8,14,15,21,22

Как можем да ви подкрепим

Системното фамилно консултиране и психотерапия имат за цел да разгледат семейната ситуация през погледа на всички ангажирани членове и да търсят промени, които са най-съответстващи за семейната система като цяло.
Ние предлагаме подкрепа за хора, които срещат трудности във взаимоотношенията си с партньор, дете, друг член от широкото/голямото семейство и/или биха искали да изследват различни аспекти във връзките си.
Някои от клиентите, с които работим, преминават през труден период в живота си, други биха искали да адресират важни теми в ранните стадии на възникване на затруднения, а трети просто искат да изследват света на взаимоотношенията си със своя партньор или деца на по-дълбоко ниво.
Нашият фокус е да подкрепим двойките да продължат по пътя, който са си избрали напред, въпреки че понякога е важно да се обърне поглед и към миналото, за да се изследва неговото влияние върху настоящето.
Програмата използва системен подход, при който работим в екип, който позволява на клиентите ни да получат различни гледни точки и перспективи. Идеите на екипа ще бъдат споделяни с вас и повечето хора намират това за много ценно.

Ето някои от темите и въпросите, с които работим най-често:

Родителството
Трудности в брака/двойката
Полови роли
Развод, раздяла, отглеждане на деца от един родител
Трудности, произтичащи от болести или увреждания
Проблеми, свързани със злоупотребата с алкохол или други вещества
Трудности в еднополовите двойки
Справяне с последствията от насилие, сексуален и емоционален тормоз в семейството
Възстановяване на взаимоотношенията след травматични събития
Справяне с последствията от стреса във взаимоотношенията
Трудности, свързани с преминаването в различна фаза от житейския цикъл на член от двойката/взаимоотношенията

Мога ли да работя самостоятелно с терапевт?

В нашата програма основният ни фокус е да работим с двойки и семейства. Понякога обаче, някой от партньорите/родителите би искал да изследва аспекти от взаимоотношенията си самостоятелно и това е напълно приемливо.

Каква е квалификацията на терапевтите?

Екипът ни е съставен от членове с различен опит и професионална история. Обединява ги разбирането, че развитието и подкрепата на семейната система се отразява позитивно на всеки член от нея и на обществото като цяло.

Менис Юсри – терапевт и супервизор
Бакалавърска степен по Приложни изкуства от Университета по Приложни изкуства в Кайро. Бакалавърска степен по Психология, Лондонски университет. Двугодишна дипломна работа в Теорията на Фамилната терапия и терапията на двойки, Лондонски университет. Магистърска степен по Системна психотерапия, Лондонски университет. Квалификационна степен Супервизор в полето на Фамилната и системната психотерапия, Обучителна програма за напреднали, Лондонски университет. Докторска степен по Психотерапия, Лондонски университет.
Работил е като фамилен и системен психотерапевт и психолог 15 години, а като старши фамилен терапевт в Националната Здравна Служба е обучавал и супервизирал екипи от работещи терапевти. Основава първата Специализирана фамилна служба за работа с арабски семейства, финансирана от Националната Здравна Служба във Великобритания, след като идентифицира липсващите звена в западните терапевтични модели.
През последните 20 години той е разработил и фасилитирал курсове за личностно развитие по целия свят. Понастоящем фасилитира семинари в 20 различни локации по света.

 

Милена Ненкова – терапевт
Магистър по психология със специализация по психология на управлението и магистър по българска филология. В момента завършва обучението си по фамилна терапия и социални изследвания на пола.
Милена Ненкова е част от екипа на фондация „Същност" от нейното основаване и основен водещ на семинара „Към същността" за тийнейджъри. Работи в различни области от сферата на личностното развитие от 2003 година досега, като интересите и са свързани с различните пътеки към самопознанието - философия, религия, музика, ритуална култура и пеене, системно мислене, женска психология и др.

 

 

 

Наталия Николова – терапевт
Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран психодрама терапевт и фамилен терапевт. Сертифициран кариерен консултант по програмата GCDF и един от основните обучители по тази програма в България.
Наталия Николова има натрупан 10-годишен опит във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги, както и в индивидуалното и групово консултиране и психотерапия. Работила е и по редица европейски проекти за Учене през целия живот.
Наталия Николова е част от екипа на фондация Същност от нейното основаване.
Създател и основен водещ на семинара „Към същността" за тийнейджъри.

 

Теодора Гергинова - терапевт
Магистър по психология със специализации по клинична и консултативна психология и социална психология. Дипломиран психодрама терапевт. В момента завършва обучението си за фамилен терапевт. Обучава се в метода системни фамилни констелации.
Има опит във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги, както и в индивидуалното консултиране и психотерапия. Участвала е в адаптирането и развиването на психологически тестове за възрастни и деца.

Колко дълго продължава психотерапията и колко често се провеждат сесиите?

Първоначалното оценъчно интервю продължава един час и тридесет минути. Всяка следваща сесия се провежда в рамките на 50 до 60 минути. Броят на сесиите се определя съгласно заявката и желанието на клиентите.

Кога се насрочват сесии?

Първоначално оценъчно интервю можете да насрочите с предварителна уговорка.
Последващите сесии се провеждат всеки четвъртък и петък в предварително уговорено време.

Ще бъдат ли сесиите конфиденциални?

Конфиденциалността ще бъде обсъдена с вас от вашия терапевт още на първата сесия. Сесиите са поверителни и няма да бъдат обсъждани с никого извън екипа на програмата. Има случаи обаче, в които се касае за непосредствената безопасност на някого и тогава може да се наложи сигнализирането на определени служби, като това става със знанието на клиента. В някои много редки случаи може да се наложи да се свържем с тези служби и без уведомяване на клиента.
Всички протоколи и записи от срещи се пазят поверително. Клиентите могат да имат достъп до записите, в които участват. Този достъп се случва заедно с член на екипа на програмата.

Каква е цената?
Цената за първоначалното оценъчно интервю е 70 лв.
Цената за всяка следваща сесия е 50 лв.

Къде се провеждат сесиите?
Сесиите се провеждат в терапевтичния кабинет на Есенс Център, ул. "6ти септември", №37.

Как да си запиша час?
За да си запазите час за консултация, моля свържете се с Теодора Антонова на 0878 246 945

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември