Д-р Менис Юсри е водещ фасилитатор на фондация „Същност". Работи като фамилен и системен психотерапевт и психолог, и петнадесет години като супервайзор към британската национална здравна служба. През последните 20 години създава и фасилитира семинари за личностно развитие в 16 локации в Европа, САЩ, Латинска Америка и Близкия Изток.
Той използва професионалния си опит и академични изследвания, за да разработи процеса „Същност" (The Essence Process): лесен, сензитивен и уникален подход, който трансформира интелектуалното и емоционално разбиране в практическо приложение във всекидневните ни преживявания.
Процесът „Същност" разкрива нашия начин на съществуване в света и ни показва негативните, подсъзнателни и невидими семейни модели и структури, които са променили възприятието ни за света и ни пречат да го видим такъв, какъвто е. В резултат на това сме развили неефективни поведения, чрез които се опитваме да се справим с изкривеното си, нереалистично възприятие на реалността.
Д-р Юсри повежда участниците на едно магическо пътуване, в което да прегърнат и приемат миналото си без съпротива, а със съчувствие и приемане, вместо всячески да се опитват да създадат един непостижим идеален свят като компенсация за неразрешените и неприети болки от миналото. Това пътуване поставя началото на един процес на обогатяване на живота ни чрез това да осъзнаваме как поведението ни се гради на изводи, направени в резултат на минали преживявания и как можем да направим нещо различно в съзвучие с нашите мечти и желания.
Д-р Юсри работи с хората с изключителна яснота, съчувствие и чувство за хумор, без „метод", просто насочвайки хората към дълбоки наблюдения на вътрешното им Аз. Докато методите представляват когнитивни работни стратегии за промяна на поведението ни, д-р Юсри вижда човешкото поведение като израз на значението и смисъла, които влагаме в начина, по който сме преживявали света около нас. За това, да се опитаме да променим поведение си, няма да даде резултат, освен ако не трансформираме начина, по който виждаме света си. Подходът му към личностното развитие е изключително прост и себеразкриващ се, което води към трайна трансформация в съзнанието.

Семинари „Същност"
Родителско влияние
Това са някои от темите, които съпровождат пътуването ни по време на семинарите „Същност" и осъзнаването на подсъзнателните невидими семейни модели и структури, които ни пречат да бъдем ефективни и в мир със себе си.
Достъпен подход
Съчетавайки интересите си към развитието на човешкия потенциал, изкуството, културата и психологията на развитието със солидна изследователска дейност, той развива съвсем обикновен и в същото време много деликатен и уникален подход към личностното развитие, където разбирането от интелектуалните и философски се пренася и прилага в ежедневните ни житейски преживявания. Подходът му помага на хората да погледнат на миналото като на дар и преживяване, а не като на проблем, който трябва да бъде решен или препятствие, което трябва да се прескочи. Това е истинското приемане – на самия себе си, на другите и на това, което животът предлага, без осъждания, без оценки за добро и лошо, правилно или грешно – това е истинската мъдрост на нашето съвремие. Подходът му към личностното развитие е обикновен и себеразкриващ се, поднесен деликатно и със съчувствие. Начинът, по който той се посвещава на работата си и се свързва с хората, е било за много хора едно от най-силните вдъхновения по пътя им към тяхната трансформация. Той вярва, че когато не понасяме някои свои черти, те се проявяват като поведение, атакуващо другите хора. На моменти също може да се прояви и в опит да обгрижваме другите, да им даваме това, което сами не можем да имаме. Прегръщането на тези дълбоки болезнени местенца в нас със съчувствие, приемане и прошка, ни помага да намерим мир със себе си и със света и да продължим напред.

Разбираема философия
Ако искаме да сме перфектни в живота си, могат да се появят много препятствия по пътя, но ако се подчиним на съдбата си и приемем всичко, което ни се е случило със съчувствие, тогава ще бъдем наистина свободни.
Нуждата от промяна цели само промяна, но не и трансформация.
Воюването за мир е просто още една война.
Процесите в един семинар „Същност" помагат да променим начина, по който мислим, за да „пуснем" и да „бъдем", като разглеждат всяка трудна ситуация в живота ни с приемане. Това може да доведе до трансформация, тъй като е невъзможно да се откажем от нещо, което не приемаме. А ако не приемаме нещо, ние му ставаме подвластни и то набира голяма сила. Всеки опит след това да се освободим от него създава още по-голям фокус върху това нещо. Д-р Юсри се позовава и на източната духовна философия, макар да вярва, че в крайна сметка не съществува „метод", който да може да ни помогне така, както способността на всеки сам да се вгледа дълбоко в себе си. Способността да наблюдаваме вътрешното си „аз" и конфликтите със съчувствие може да доведе до невероятна трансформация. Борбата за промяна или постигане на вътрешна хармония могат да създадат една друга борба – борейки се с войната, ние водим друга война. Да приемаме и наблюдаваме със съчувствие това, което се случва може да доведе до дълготрайна трансформация в съзнанието на хората.Изследването на всички наши отрицателни емоции вместо да ги отричаме, ни помага да можем да останем в тях и да изпитваме съчувствие в същото време. Това е вид промяна, която е противоположна на това да потискаме отрицателните си емоции и подсъзнателно принудително да търсим промяната. Борбата с отрицателните емоции е като да се противопоставяш на една вътрешна война с друга. Ако можем да изпитаме и да изследваме собственото си страдание, ще ни се разкрие едно осъзнаване извън пределите на страданието за това кои сме всъщност. Нищо не може да ни вдъхне по-голяма увереност в себе си от това да наблюдаваме и да приемаме собствените си съмнения. Нищо не може да ни даде по-голямо съчувствие от това да сме толерантни към гнева си. Нищо не може да ни даде повече любов от това да сме толерантни към липсата ни на любов и осъжданията. В противен случай ще се противопоставяме на войната в себе си с друга война.Както Ганди споделя, не трябва никога да се борим с несправедливостта, а вместо това да се стремим да я направим видима за другите. Тази философия се изследва в семинарите „Същност", като в по-голяма дълбочина това се случва в семинара „Споделяне на същността" (второ ниво).Докторската му степен по системна фамилна терапия стои в основата на почти цялата му работа в семинарите „Същност".
"Ние сме нашите родители".
"Ние носим родителите си с нас, където и да отидем".
"Ние се отделяме от родителите си два пъти в живота: първият – физически, когато се раждаме и това отнема само няколко часа; вторият – емоционално и това може да отнеме цял живот".
Разглеждайки задълбочено влиянието, което оказват семейните модели, той помага на хората да почувстват и да осъзнаят къде се намират към настоящия момент. Повежда ги в пътуване към миналото и им помага да го приемат без съпротиви такова, каквото е - нещо отминало. Съчувствието и приемането на миналото освобождава хората от чувството за постоянен провал в живота, кара ги да се огледат и да престанат да се борят за изграждане на така нереалистичния идеален свят, с който да компенсират неразрешените и неприети отминали събития и емоции.

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември