Какъв тип организация е фондация „Същност"?
Фондация „Същност" е неправителствена организация, регистрирана през 2004 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Религиозна организация ли е Фондация „Същност"?
Не. Участниците в семинарите на фондацията са хора с различна религиозна принадлежност – християни, мюсюлмани, будисти, хиндуисти. Много от участниците са без конкретни религиозни вярвания.

По какъв начин семинарите на фондация „Същност" помагат на хората?
Участниците често споделят, че по време на и в следствие на семинарите успяват да се освободят от неща в живота си, които вече не дават резултат. Някои още споделят, че започват да осъзнават много по-добре стратегиите, които използват в ежедневието си и начините, по които могат да станат по-ефективни. В основата на подхода на семинарите „Същност"стои вярването, че всеки човек започва живота си съвършен и цялостен. С течение на годините се случва така, че преживяваме неща, които ни карат да потиснем тази своя естествена любяща страна, своята спонтанност и креативност.

Тези преживявания обикновено се случват по време на детсвото, когато усвояваме моделите на поведение, които ще следваме в по-зряла възраст. Примери за това са случаите, в които като дете ни се карат, че вдигаме шум, а ние просто искаме да изразим своята радост; сравняват ни с по-голм брат/сестра; не получаваме любовта и вниманието, от които се нуждаем. Подобни преживявания могат да са следствие от развод на родителите, смъртта на родител/и, всякакъв вид физически и психологически тормоз и т.н. Дори и тези от нас, които са израснали в най-щастливите семейства, са имали преживявания, които могат да доведат до страхове, свързани с нас самите и другите. Най-често срещаните страхове са, че не сме достатъчно добри, че не можем да получим това, което искаме, че могат да ни отблъснат, да ни наранят или обидят, че у нас има нещо „различно" или нещо ни липсва и не е както трябва, че светът е опасно място и трябва да се борим за оцеляването си. Често тези страхове не са осъзнати, но в голяма степен определят начина ни на поведение. По време на семинарите „Същност" хората започват да разбират кои те самите всъщност, а за някои от тях това се случва за пръв път в живота им на семинара. Други участници осъзнават какви страхове и ограничаващи вярвания имат и научават някои необичайни нови стратегии за следващи стъпки.

Къде отиват набраните средства от таксите за участие?
Таксите за участие в семинара покривт разноските за наем на зала, самолетни билети, транспорт, настаняване на водещи, наем на оборудване, както и други оперативни разходи.

Какво всъщност се случва в семинарната зала?
По време на семинара има различни дейности, които включват интерактивни процеси с участието на цялата група, упражнения по двойки или в малка група, моменти, в които водещият представя накратко информация или нови идеи, визуализации, игри. Заниманията са стимулиращи, забавни, образователни и в тях се залага на метода учене чрез преживяване. Семинарът се провежда в щадяща и безопасна среда на доверие.

Какви са часовете на провеждане на заниманията?
Повечето семинари се провеждат вечер в работните дни и през деня в събота и неделя.

Мога ли да пропусна част от семинара?
Нашата препоръка към участниците е да се записват, когато ще могат да участват във всички сесии от семинара. Всеки час е ценен и ако отсъствате, ще пропуснете някои от ползите. За някои хора самият факт, че отделят това време за себе си, е важна част от преживяваният по време на семинара.

Какво ще получа?
Повечето участници в семинарите на фондация „Същност" започват повече да ценят себе си и добиват по-ясно усещане за своите уникални качества и сила. Останалите ползи са толкова разнообразни и многобройни, колкото са и самите участници – вътрешно спокойствие, ясно усещане за цел и посока, повече енергия и виталност, по-открито свързване с другите и т.н.

Могат ли семинарите „Същност" да разрешат всичките ми проблеми?
Не. Участието ще ви помогне да разберете какви са начините да живеете значим и пълноценен живот. Въпреки че участниците започват да изпитват силни положителни чувства и прилив на енергия, целта на семинара е те да усетят, че е възможно да живеят по един съвсем различен начин и това им служи като отправна точка, когато напуснат семинарната зала. Участниците получават набор от инструменти и техники, с които могат да започнат да живеят по-ефективно и в повече любов и разбиране към себе си и другите.

При мен всичко е наред. Има ли смисъл да участвам в подобни семинари?
Независимо в какъв етап от живота си се намирате, семинарите „Същност" са полезно образователно преживяване за всеки, който има интереси в сферата на самопознанието, управлението на собствените ресурси и повишаване на личното качество на живот. Участието ви в подобен семинар ще ви покаже, че човек винаги има какво още да научи за себе си, а срещата със съмишленици ще ви обогати.

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември