Фондация „Същност" е една от първите и най-големи организации с богат опит в сферата на личностното развитие в България. Провеждаме срещи, събития, образователни програми за възрастни и младежи, бизнес семинари и тиймбилдинги, чрез които създаваме среда за израстване, себепознание и изява за хора, групи и фирми. В семинарите ни са участвали над 10 000 човека от различни възрасти, етноси, религии и статус в обществото. 

Семинари
Основен за нашата работа е процесът „Същност", представен от д-р Менис Юсри, Великобритания. В дейността си каним гост-лектори от България и чужбина и регулярно провеждаме семинарите „Същност", „Общуване от сърце между малки и големи", „Танцът на 5-те ритъма", „Към същността" за тийнейджъри, „Събуди своето тяло", „Цветови анализ и стил", „Арт работилница", "Хюман камера". 

Събития
Част от дейността ни е да провеждаме и събития от социално-значим характер като срещи, концерти, артистични прояви на открито, занимания за деца, работа със възрастни и младежи в неравностойно положение и др.

Работа с младежи
За задълбочаване на работата през 2013 стартирахме специална
тийнейджърска програма, с която цялостно се адресират темите в живота на младежите, в които има нужда от повече разговори, опитност и споделеност.

Програма по фамилно консултиране и психотерапия към фондация "Същност"
Програмата е създадена с цел да подкрепя индивиди, двойки и семейства в духа на равнопоставеност и без оглед на раса, цвят, етнически произход, пол, възраст, сексуална ориентация, социален статус, култура и националност. Системното фамилно консултиране и психотерапия имат за цел да разгледат семейната ситуация през погледа на всички ангажирани членове и да търсят промени, които са най-съответстващи за семейната система като цяло.

Дарителска програма
Ако желаете да ни подкрепите в някоя от нашите дейности като предоставите дарения - стипендии за участие в наши курсове на възрастни и младежи в неравностойно положение, моля свържете се с нас. Предварително благодарим за проявената щедрост и готовност да съдействате за положителна промяна в света и живота на хора, за които подобен вид работа не е достъпна.

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември