teen program photoОбщо представяне

Да работиш с млади хора е вдъхновение и предизвикателство. Вдъхновение, заради бързината, с която могат да се развиват. Вдъхновение и заради мъдростта, която носят - необременена от опита и белязана с гения на ново и различно поколение. И предизвикателство, заради трепета дали ще привлечеш вниманието им, дали ще успееш да удовлетвориш техните нужди и очаквания, ще имаш ли отговор на всички техни въпроси...

Мотивирани от вдъхновението да работим с младежи от различни социални групи на възраст между 13 и 18 години, екипът на фондация „Същност" организира и провежда вече десет години семинара за личностно развитие „Към същността" за тийнейджъри.
Повече информация за семинарите вижте ТУК

За да задълбочим работата си в тази посока, създадохме и специална тинейджърска програма, с която искаме да обхванем още по цялостно темите в живота на младежите, които имат нужда от повече разговори, опитност и споделеност.
Програмата е предназначена за тинейджъри, които са завършили семинарите на фондация "Същност" и искат да продължат развитието си в подкрепяща среда на съмишленици и приятели. Тя е отворена и за младежи, които се интересуват от предложените теми, но не са били участници в семинарите на фондация "Същност".

Визия

След завършване на програмата бихме искали да сме създали среда и общност от младежи, които познават своите качества и възможности, назовават ги и използват с повече увереност, имат повече яснота какво искат да създават в живота си, познават своя вътрешен свят на мислите, потребностите, чувствата и тялото си, споделят свободно за предизвикателствата, пред които са изправени, дават и приемат подкрепа и обратна връзка, умеят да представят себе си пред публика, доверяват се на вътрешния си глас и се отнасят по между си с уважение и доверие.

Конкретни цели на програмата

• Да създаде подкрепяща, мотивираща и стимулираща за развитие среда, в която участниците да споделят свободно за нещата, през които преминават в тази противоречива възраст;
• Да продължи и задълбочи работата по теми, дискутирани по време на семинара „Към същността за тийнейджъри";
• Да осигури продължително и устойчиво пространство, с възможност за натрупване на познания за себе си и другите; пространство за срещи, за споделяне, за учене и забавление;
• Да подкрепи опознаването и изразяването на положителните качества и таланти у всеки участник, както и да стимулира изразяването им в света чрез дейности и проекти;
• Да обогати участниците като им даде преживяване за работа в група, групова динамика и усещане за лична отговорност и позиция в групата;
• Да прави възможна срещата между младежи от различни социални групи с фокус върху споделяне на опит и взаимно обогатяване;
• Да вдъхновява младежите за участие в различни социално значими проекти инициирани от тях самите и техните приятели;
• Да създаде пространство за пресечна точка между опита на възрастните и енергията на младите хора;
• Да помогне на участниците при навлизането в света на възрастните с яснота и увереност;
• Да предложи алтернативно образование и обучение по теми, които не се засягат широко в учебната програма като:

- Лидерство
- Презентиране (лично представяне)
- Творческа изява
- Сексуална и здравна култура
- Култура на тялото и движението
- Здравословен начин на живот/ грижа за себе си
- Любов и интимни взаимоотношения
- Родители и семейство
- Избори в живота
- Лична сила
- Отношение към другите. Отношение към различните
- Зависимостите в съвременния свят
- Ограничаващи вярвания и поведения
- Цели, намерения, мечти
- Свободно време
- Лични качества и таланти
- Авторитетите и нашето отношение към тях
- Езикът, който използваме
- Общуването между хората
- Принадлежност към групата
- Нашият вътрешен свят - чувства, мисли и емоции
- Нашата връзка с природата
- Насилието и агресията в съвременния свят
- Самонаблюдение, медитация, релаксация
- и др.

Формат и дати
Занятията от програмата ще се провеждат два пъти месечно: веднъж вечерно и веднъж целодневно в ден от уикенда, както следва:

СОФИЯ:

Септември
Вечерно занятие - 19-ти, 19 часа

Октомври
Вечерно занятие - 3-ти, 19 часа
Целодневно занятие - 14-ти, 11 - 17 часа

Ноември
Вечерно занятие - 21-ви, 19 часа

Официално ЗАВЪРШВАНЕ на тинейджърската програма на фондация "Същност" за 2017 година в София
17-ти декември, 11 - 17 часа

ВАРНА

Октомври
Целодневно занятие - 28-ми, 11 - 17 часа

Декември
Целодневно занятие - 16-ти, 11 - 17 часа

Цени за участие
Програмата за младежи на фондация "Същност" е частично финансирана. Това ни помага да я предложим на участниците срещу символично заплащане, което да стимулира тяхната лична ангажираност.

Цената за участие в целодневните занимания ще бъде 10 лв /с включен обяд/, а във вечерните - 5 лв на посещение.
Цена за участие за цялата година - 110лв.
При предварително записване за участие във всички занятия цена с отстъпка - 90лв.

Водещи
Основни водещи на програмата са Наталия Николова и Милена Ненкова.

Наталия Николова
Магистър по психология със специализации по клинична психология и психология на развитието, образованието и културата. Дипломиран психодрама терапевт. В момента завършва обучението си за фамилен терапевт. Сертифициран кариерен консултант по програмата GCDF и един от основните обучители по тази програма в България.

Наталия Николова има натрупан 10-годишен опит в индивидуалното и групово консултиране и психотерапия. Работила е и по редица европейски проекти за Учене през целия живот.

Наталия Николова е част от екипа на фондация „Същност" от нейното основаване.
Създател и основен водещ на семинара „Към същността" за тийнейджъри.

Милена Ненкова
Магистър по Българска филология и психология със специализация по психология на управлението. В момента завършва обучението си за фамилен терапевт.

Милена Ненкова е част от екипа на фондация „Същност" от нейното основаване и основен водещ на семинара „Към същността" за тийнейджъри. Работи в сферата на личностното развитие от 2003 година досега.

За да бъдем максимално полезни за участниците в програмата сме привлекли специалисти в различни области, които да водят отделни модули от нея.

За контакти и записване
Ако желаете да се включите в програмата или да включите вашият син/дъщеря, свържете се с Теодора Антонова на 0878 246 945
Ако имате въпроси или желаете повече информация, моля свържете се с някой от основните водещи
Наталия Николова - 0898 632 148
Милена Ненкова - 0887 246 943

 

Семинарна вечер
"Близост и дистанция"
Водещ: Милена Ненкова
20 ноември, Варна

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

21 ноември 2017, София

Свещени следи
месечна женска група
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември 2017, София

 

"Към същността" за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 16-19 ноември
Бургас, 23-26 ноември

"Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 1-3 декември 
 

"Споделяне на същността"
/второ ниво/
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 6-10 декември