Месечна женска група 
"Свещени следи" 
на тема
"Колко струваш"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
15 юни 2017, София

Месечна среща от младежката програма "ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

2 юли 2017, София
18 юни 2017, Варна

Месечна среща  
"Връзки и привързаност"
Водещ: Милена Ненкова
17 юни 2017, Варна

 

 

"Към същността" за тийнейджъри
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
София, 22 - 25 юни
Варна, 16-19 ноември

"Споделяне на същността"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 5 - 9 юли

"Свещеният кръг"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
женски ритийт
с. Баня, 13-16 юли

 "Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
Бургас, 21-23 юли
София, 1-3 декември 

"Оттегляне в същността"
Водещи: Милена Ненкова, Наталия Николова, д-р Менис Юсри
Априлци, 31 юли - 6 август

"Към същността"
Водещ: Д-р Менис Юсри
Варна, 26 - 29 октомври
София, 2 - 5 ноември