Месечна женска група 
"Свещени следи" 
на тема
"Шутът, вещицата и принцесата"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 април 2017, София

"Месечна среща от младежката програма ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова

3 май 2017, София

Месечна женска група 
"Свещени следи" 
"Великата Богиня-Майка"
Водещ: Милена Ненкова
30 май 2017, Варна


Публична лекция на
д-р Менис Юсри 

12 юни 2017, София

 

 

"Споделяне на същността"Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 10-14 май

"Към същността"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 8 - 11 юни

"Към същността"
 за тийнейджъри

Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
София, 22 - 25 юни
Варна, 16-19 ноември

"Свещеният кръг"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
женски ритийт
с. Баня, 13-16 юли

 "Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
Бургас, 21-23 юли
София, 1-3 декември 

"Оттегляне в същността"
Водещи: Милена Ненкова, Наталия Николова, д-р Менис Юсри
Априлци, 31 юли - 6 август