"Стъпки и нагласи към успеха"
Публична лекция на д-р Менис Юсри
14 ноември, София

Месечна женска група 
"Свещени следи"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
29 ноември, София

"Месечна среща от младежката програма ТийнЩайн"
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
5 декември, София

 

 

"Към същността" за тийнейджъри
Водещи: Милена Ненкова и Наталия Николова
Варна, 24 - 27 ноември
София, 1 - 4 декември

 "Изкуството на взаимоотношенията"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 18 - 20 ноември

"Споделяне на същността"
Водещ: Д-р Менис Юсри
София, 7 - 11 декември